Nusiteik pavasariui
Nauji klubai, festivaliai, pažadai, mados, aukos ir masinis pavasario geismas, persipynęs su krūva individualių žiemiškų agonijų. Bet liko tik keturios dienos.
Per jas galima atsistot ant vasario krašto ir pažvelgt atgal. Pradžiai į 2001-uosius - gal ir nebus taip pat mielai sprangiai prakaituota, kaip "Tasty", bet "Help the Aged", rengiamo "Žalioj Papūgoj", idėja atitinka pavadinimą, o muzikinė selekcija primena tai, ką jau minėjau. Vyresniems, nes kartais 80 dvidešimtkeliamečių yra vertingiau, nei 300 nepilnamečių. Šiuos, beje, britų policija imasi garsu vaikyti - žiauroka, ką?
Terry Franciso norėjom dar tada, kai "Fabric" buvo daug toliau, negu dabar, masinių oro kelių Londonan metu. "Saulės smūgio" fobija pernai vasarą atbaidė, deja, ne vieną solidų jo mėgėją, tad "Gravity" šiandien ir vėl aktualus sentimentaliesiems. Et, iš kur tos nostalgijos tiek? Jau labai reikia saulės. Beje, jei klubas įsigytų mano jau nurodytą aparatą, gal pagaliau įvykdytų savo programą "n-21"? Šis nukrypimas - jau mano agonijos požymis.
Ryt - visų dešimties metų retrospektyva. "Intro" (Beje, kovo 17-19-ą rengiantys festivalį "Balticoco" su "Animals on "Wheels", Chrisu Clarku, vaizdais bei workshop'ais. Turbūt ir kibinais.) kukliai nudūrę žvilgsnį užleidžia sceną "dr.Green", kurių klubai tiek "Kalbyje", tiek to pačio "Intro" kieme jau ilsisi ramybėj, tad šis minifestivalis - išeitis visiems, pogo pasiilgusiems. Jubiliatus gitarų salvėmis pagerbs "Freken Bok", "Lagamino turinys" ir kiti vegetarai.
A, tiesa, dar vienas jaukas "vyresniems" - šiandien kažkur netoli Rotušės atsidarantis "Villa Latina". Keisti man tokie klubai - negi visi, perkopę, tarkim, 25-rius, staiga ima klausytis latino? Na, matyt, ne vienas - populiarumu nei sostinės "Pabo Latino", nei klaipėdiškis "El Calor", nesiskundžia.
Ir visai čia ne "Kam per trisdešimt" reklama. Tik kartais baugu ką sumindyt vakarėly, kaip vienas mano pažįstamas po "Lithomania" sakė. Pasilinksmint, šiaip ar taip, sykiais naudinga visiems, be amžiaus ribų.
P.S. Na, tokį gandą negandą girdėjau apie vieno iš dviejų labai gerų kažką bendro turinčių žmonių vizitą Lietuvon birželį... Bet kol kas nieko nežinau. Už tai žinau, kad kovo 24-ąją - antrasis "Stereo45" gimtadienis. Rolas jau grįžo ir galanda kalavijus...
D.D. 2004 - 2016
Degalai Mushroom CMS